Om 4uvas

Sedan 2020 har Fryshuset arbetat med att ta fram en individcentrerad sektorsöverskridande samverkansmodell för unga utan arbete och studier (uvas). Projektet utgår från ungas egna erfarenheter av att slussas mellan olika aktörer, falla mellan stolarna och inte ges det stöd de har rätt till och behöver. Som svar på problemet har 4uvas skapat en lösning som innefattar nödvändiga strukturförändringar för att möjliggöra ett operativt samverkansprotokoll.


Arbetet påbörjades under projektnamnet 4uvas och finansierades initialt av ESF. Resultatet av 4uvas innefattar ett samverkansprotokoll, rapporter med ungas egna röster samt insikter om vad som behövs för en fungerande samverkan. 4uvas nästa uppdrag är att säkerställa samverkansprotokollets validitet genom ett operativ testbädd .


4uvas konferenser

Digital konferens om unga som står utanför arbetsmarknaden


Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.

Webbinarium och rapportsläpp om unga som varken arbetar eller studerar


Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.

4uvas slutkonferens


Flera rapporter och utredningar har visat att ungas perspektiv ofta saknas i både planerandet och genomförandet av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att möta det behovet har vi lyssnat in och sammanställt röster från unga i hela landet.


Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.