Tidigare projektFryshuset har länge träffat unga som vittnat om problem som beskrivs bra i bilden här bredvid. Vi ville göra något för dessa unga som berättade att de kände det som om de föll mellan stolarna. År 2021 fick vi finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) för att driva ett projekt där vi strategiskt kunde jobba för att utveckla en modell. Målet var att förtydliga civilsamhällets roll som legitim aktör inom arbetsmarknadspolitiken i dialog med offentliga aktörer, näringsliv och politik. En väldigt viktig del var att ta tillvara på ungas egna röster och låta deras idéer kring lösningar bli hörda. 


Projektet skapade en samverkansmodell för unga som varken arbetar eller studerar. Det projektet är slut men vi har nu återigen fått finansiering från ESF för att testa vår modell i Nybro kommun. Läs mer om det pågående projektet här.


Du kan se det första projektets konferenser och webbinarium i videorna nedan och läsa rapporterna som togs fram i det projektet här.

Konferenser och webbinarier

Digital konferens om unga som står utanför arbetsmarknaden


Konferensens innehåll:

- Ungas perspektiv på arbetsmarknaden

- Paneldebatter med unga och representanter från olika sektorer

- Forskning om uvas och insatser för målgruppen

- MUCF om vikten av samverkan för uvas

- Presentation av det fortsatta arbetet med att skapa ett sektorsöverskridande samverkansprotokoll för uvas

Webbinarium och rapportsläpp om unga som varken arbetar eller studerar


Under detta webbinarium presenteras en av 4uvas rapporter. Den är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.

4uvas slutkonferens


I slutkonferensen om samverkan för unga som varken arbetar eller studerar berättar vi om 4uvas projektets arbete, resultat och vägen framåt. Under konferensen samtalade några av de medverkande gästerna om behovet av innovation på arbetsmarknadsområdet och nationalekonom Ingvar Nilsson bidrog med sin kunskap om utanförskapets pris. Utöver det  fylldes konferensen av ungas egna tolkningar av vad som behöver göras för dem på arbetsmarknaden, bland annat genom premiärvisningen av filmen "Röster från 2029".