Om 4uvas innovativ samverkan

Under åren 2021 och 2022 har Fryshuset genom projektet 4uvas lyssnat in ungas egna röster i två olika rapporter. Utifrån målgruppens egna åsikter och behov processleddes flera workshopar med ett femtiotal olika representanter från olika sektorer som utmynnade i en samverkansmodell.


Modellen ska säkerställa att en ung individ som varken arbetar eller studerar erbjuds tillgång till en stödperson och inte hamnar mellan stolarna hos olika aktörer.


Med detta som utgångspunkt syftar "4uvas Innovativ Samverkan" till att testa och vidareutveckla denna modell tillsammans med Nybro kommun, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Kalmar län, Samordningsförbundet Kalmar Län och forskaren Frida Jonsson.


Genom att mäta resultaten av vårt projekt med hjälp av BIP-metoden kan vi kartlägga vad som fungerar för att sedan skala upp modellen och fortsätta sprida den nationellt.


Projektet är socialt i sitt mål. Vi vill vi öka människors välmående, inkludering och egenmakt. Det är även socialt i sitt medel, på så vis att det kommer utvecklas genom kollektiva processer. Det är en nytänkande typ av samverkan mellan olika samhällssektorer.