Ett sektors-överskridande samverkans-protokoll

Beskrivning av modellen

Bland det viktigaste för unga som varken arbetar eller studerar är en funktionell och organiserad samverkan mellan olika aktörer där individens behov är styrande och central. De aktörer som är aktiva i samverkan runt individen bestäms uteslutande av individens specifika behov. 


En annan avgörande del för målgruppen är att ha en supportperson. Supportpersonens roll är att – tillsammans med individen – hålla ihop, koordinera och driva individens ärende genom behovsstyrd, funktionell och organiserad samverkan med aktuella aktörer, strukturerat via samverkansprotokollet.

Individen i centrum

När vi träffar en individ som varken arbetar eller studerar och identifierar ett utanförskap kommer supportpersonen att aktivera de aktörer som krävs runt den enskilda deltagaren enligt samverkansmodellen – beroende på vilka utmaningar som finns.


Supportpersonen ser alltså till att nödvändiga samverkansmöten genomförs där individen alltid är i fokus och att en övergripande aktörsgemensam kartläggning genomförs.


Individen skall, så långt det är möjligt, delta i samtidiga parallella insatser under projektet. En jobbfokuserad, samt en som antingen är kompetenshöjande eller hälsofrämjande, med avstamp i individens förutsättningar och behov. Viktigt är att insatserna bidrar till att öka individens självbild och självförtroende för att på sikt öka sin egenmakt. Supportpersonen är med och stöttar och ser till att detta sker samt även att relevanta mätningar på progression enligt BIP-metoden görs kontinuerligt.